Skrb za osebne finance je pomemben korak k samostojnosti, ki naj ga mladi osvojijo čim prej, najpozneje pa, ko se odselijo od staršev. Gre za veščine, s katerimi se naučijo razporejati denar tako, da ga bo dovolj za uresničevanje današnjih in prihodnjih potreb. Za to ni treba biti finančnik, dovolj je poznati nekaj osnov. Prej začnemo, nižji so zneski, zato bodo tudi napake manj boleče. Privzgojili pa si bomo zdrave navade, ki nam bodo v življenju zelo koristile. Če sodite med finančne začetnike ali taka oseba živi v vašem gospodinjstvu, si preberite, kako se lotiti upravljanja osebnih financ.

Dva posameznika imata lahko popolnoma enake začetne pogoje, enake zaslužke in želje, pa vendarle si eden lahko brez večjih odrekanj želje uresniči, drugi pa se vsak konec meseca sprašuje, kam je šel njegov denar. Razlika med njima je le v tem, da je prvi načrtno pristopil k upravljanju osebnih financ, dobro ve, koliko zasluži in koliko porabi, za uresničevanje želja si zastavi cilje in vnaprej načrtuje, kako jih bo uresničil. Morda si res med letom privošči kak večer s prijatelji manj, toda njegovo zadovoljstvo je na koncu večje.

Ko začnete z upravljanjem osebnih financ, morate najprej poznati svojo finančno sliko. Oceniti morate denarne tokove v določenem obdobju, navadno enem mesecu, in finančno stanje na določen dan v mesecu. Orodja za izdelavo obeh so preprosta, to sta mesečni proračun in pregled premoženja.

Mesečni proračun – za oceno denarnega toka

Mesečni proračun je preprost pregled prejemkov in izdatkov v enem mesecu. Izdatke združite v skupine, da boste lažje prepoznali vzorce porabe.

Najpreprosteje lahko denarne tokove spremljate v spletni banki NLB Klik. Lahko uporabljate tudi naše spletno orodje Načrtovanje mesečnega proračuna ali pa si sami nastavite preglednico v Excelu, boste pa morali v teh dveh primerih vse podatke o prilivih in odlivih na račun vpisovati sami. Pomembno je, da ste pri tem dosledni in redni.

Slika: Kaj sestavlja denarni tok?

Razlika med prejemki in izdatki je neto denarni tok. Vaš cilj naj bo usklajenost prejemkov in izdatkov. Če se iz meseca v mesec ponavlja negativen denarni tok, razmislite o izdatkih in skušajte zmanjšati porabo, lahko pa poiščete tudi načine za povečanje prejemkov. Ni pa dobro niti, če imate stalen pozitiven denarni tok, pa z njim nič ne naredite. Premislite, kako ta presežek oplemeniti, in namenite ga varčevanju ali vlaganju. Nikar tega ne jemljite kot priložnost za povečanje zapravljanja.

Pregled premoženja – za oceno finančnega stanja

Druga pomembna preglednica je pregled premoženja. Premoženje so vsa finančna sredstva (denar na računu, varčevanja, naložbe) ali druga sredstva, ki jih lahko »pretočite« v denar. Res verjetno še nimate v lasti nepremičnine, lahko pa je to tudi gorsko kolo, mobilnik, ki ju lahko prodate na spletnih tržnicah ali zamenjate »staro za novo« pri prodajalcih.

Slika: Kaj sestavlja premoženje?

Vaš cilj naj bo čim večje neto premoženje. Na začetku samostojne poti vaše premoženje ne bo veliko, ga boste pa sčasoma gradili. Pazite tudi, da si ne nakopljete prevelikih dolgov, katerih odplačevanje bi preveč obremenjevalo vaše prejemke.

Obe preglednici sta med seboj povezani in vplivata druga na drugo. Neto denarni tok vpliva na premoženje – če je negativen, povečuje dolgove, če je pozitiven, povečuje sredstva. In tudi obratno – zaradi dolgov prihaja do odlivov za njihovo financiranje (odplačila kreditov) ali prilivov iz premoženja (obresti varčevanj, dividende, najemnine nepremičnin v lasti).

7 osnovnih načel za upravljanje osebnih financ

Zdaj, ko poznate orodja, jih začnite tudi uporabljati. Odločitev, ki vplivajo na vaše finance, ne sprejemajte na pamet, ampak na podlagi finančne slike, pri tem pa sledite nekaterim osnovnim načelom zdravih osebnih financ.

  1. Vzpostavite nadzor

Spremljanje obeh preglednic naj postane vaša navada. Redno vpisujte prejemke in izdatke (takrat ko nastajajo) ter si določite dan v mesecu, ko boste preverjali svoj mesečni proračun in naredili pregled premoženja.

  1. Ne porabite več kot zaslužite

Najpomembnejše načelo zdravih financ je, da znotraj meseca ne porabite več, kot zaslužite. Dovoljeni limit na transakcijskem računu in plačilne kartice vas sicer zlahka premamijo, da za porabo v tekočem mesecu porabljate denar, ki bo na račun pritekel šele v prihodnjem mesecu, vendar naj bo to le varovalka, ne pravilo. Lahko si torej dopustite drobne prekrške v enem mesecu, dolgoročno pa takega stanja ne vzdržujte. Slej ko prej boste morali dolg odplačati.

Če ugotovite, da vsak mesec porabljate več, kot zaslužite, najprej poglejte, če lahko zmanjšate porabo. Če pogledate svoj mesečni proračun za nekaj mesecev nazaj (uporabite lahko simulator za načrtovanje mesečnega proračuna), boste hitro našli največje krivce prevelike porabe in tudi, kje jo lahko zmanjšate.

Pomembna je tudi struktura porabe. Na začetku samostojne poti verjetno še ne boste uspevali dosegati idealnega razmerja porabe 40/30/30, dobro pa je, da ga poznate. Pravilo pravi, da 30 odstotkov porabe namenite za osnovne življenjske izdatke (hrano, najemnino), 30 odstotkov za izdatke, ki niso nujno potrebni (izdatki za prosti čas, dom in avto), 40 odstotkov pa za finančne izdatke: zavarovanja, varčevanja oziroma naložbe in odplačilo dolgov.

  1. Mislite na prihodnost, ne le na danes

To ne pomeni, da morate že takoj po osamosvojitvi začeti varčevati za pokojnino (je pa dobro, da z varčevanjem začnete čim prej oziroma takoj ko bodo vaši mesečni prejemki redni), ampak da vse večje izdatke načrtujete vnaprej.

Če želite med naslednjimi počitnicami na potovanje po Aziji, je dobro, da ga začnete že prej finančno načrtovati, saj boste tako lažje pokrili prihodnje obveznosti. Seštejte vse stroške: stroške letalskih kart in drugih oblik prevoza, stroške bivanja, okvirne stroške hrane, ogledov, zavarovanj ipd.

Vedeti morate tudi, kdaj boste denar potrebovali – letalske karte boste gotovo morali plačati že pred samimi počitnicami, morda tudi rezervacije nastanitev. Preračunajte si, koliko morate vsak mesec privarčevati, da boste ob nakupu/rezervaciji/odhodu imeli dovolj denarnih sredstev na računu. Za potovanje si izdelajte poseben proračun in ga ne pozabite vključiti tudi v mesečni proračun.

Z mislijo na prihodnost sklenite tudi ustrezna zavarovanja, če pride do dogodkov, ki bi lahko vplivali na vaše finančno stanje (npr. nezgode lahko ogrozijo vaše prejemke), pozneje, ko ustvarite družino, pa tudi finančno stanje vaših bližnjih.

  1. Upoštevajte vpliv časa

Čas je v financah pomemben dejavnik, vendar se včasih nanj pozabi. Vedeti morate, da premoženje v stvareh, kot je avtomobil, izgublja svojo vrednost. To morate v pregledu premoženja upoštevati in njegovo vrednost zmanjševati. Koliko je zares vreden, boste sicer vedeli šele, ko ga boste prodali, vsaj približno vrednost pa boste lahko ocenili. Po drugi strani se vrednost finančnih sredstev povečuje zaradi obrestovanja, donosov. Donosi bolj tveganih finančnih naložb sicer nihajo, dolgoročno pa so praviloma pozitivni.

  1. Denar dela denar

Sčasoma, ko boste vse boljši v upravljanju denarnega toka in boste ugotovili, da iz meseca v mesec lahko ustvarjate pozitiven neto denarni rok, razmislite o tem, kako privarčevani del plemenititi. Namesto da puščate denar na računu, sklenite varčevanje ali presežek vložite v naložbe. Gotovo ste že slišali za rek »denar dela denar«, zaradi katerega vrednost finančnega premoženja raste. Naučite se osnov finančne matematike, obrestovanja, donosov, obrestno obrestni račun.

  1. Donosi in tveganja so v obratnem sorazmerju

Pri plemenitenju presežkov se zavedajte dejstva, da visoki donosi pomenijo tudi večja tveganja. Lahko, da boste z nakupom obetajoče delnice dosegli visok donos, prav lahko pa boste tudi izgubili. Tveganja lahko zmanjšate z razpršitvijo naložb, zato raje kot v eno delnico vložite v sklade ali več različnih delnic ali, kot pravijo, »ne stavite na enega konja«.

  1. Zadolžujte se le toliko, kot zmorete odplačevati

Dokler nimate ustaljenih prejemkov, se ni pametno zadolževati. Vsekakor se že zgodaj naučite razumnega zadolževanja in se zadolžite le toliko, kot boste zmogli odplačevati. Previdno tudi z limiti, plačilnimi karticami, ki jih morda ne dojemate kot dolg, a se z njimi hitro zapletete v spiralo dolga (ko ves čas živite »v minusu«).

Preprosti finančni začetki s paketom Mladostni

Ob finančni osamosvojitvi, ko začenjate sami upravljati osebne finance, boste okrepili tudi sodelovanje z banko. V paketu Mladostni so združene vse storitve, ki jih boste najbolj potrebovali: spletna banka NLB Klik, v kateri lahko spremljate mesečni proračun, mobilna banka Klikin, SMS-Alarmi in Opomniki za boljši nadzor porabe, mladi do 27. leta pa imate pri vodenju paketa poseben popust.

Sklenite paket Mladostni

Vir: NLB