#FinančnaPismenost

Projekt podpirajo

O projektu

Širimo idejo detabuizacije finančnega in borznega življenja na družaben, prijazen in vsem skupinam razumljiv način. Ljudem prikazujemo finančni svet kot nekaj vsakdanjega, koristnega in uporabnega za njihovo splošno ter profesionalno korist. Navdihujemo in opogumljamo mlade vseh starosti za življenje s finančnimi in borznimi temami.

OECD average > Slovenia -13
OECD average 7.9 > Slovenia 5.2

Vizija projekta #financnapismenost:
V treh do štirih letih Slovenijo v finančni pismenosti družbe dvigniti med prvo tretjino razvitih držav sveta.

Beri več >>

Igra BORZA SLOVENIJA

Zabavna, napeta in poučna igra trgovanja z delnicami. Vse o borznem trgovanju (borzno izrazoslovje A-Z).

Veseli nas, da se je igra BORZA SLOVENIJA znašla v pravih rokah! Z igranjem boste najmlajši, pa tudi starejši, vstopili v svet borznega trgovanja na sila zabaven in hkrati poučen način. V Sloveniji je fi nančnega znanja v družbi premalo. Ne zgolj na področju borznega trgovanja, na splošno se Slovenci premalo načrtno lotevamo osebnih fi nanc, varčevanja za pozno jesen in zasledovanja lepšega življenja, ko bomo odvisni le od svojih preteklih prihrankov.

Zato začnimo danes.

Na borzi smo s partnerji in podporniki projekta fi nančnega opismenjevanja mladih razvili igro BORZA Slovenija, ki zelo dobro posnema realni svet borznega trgovanja. Igra vam, poleg zabave v krogu prijateljev, sošolcev in družine, predoči mehanizme in dogodke iz gospodarstva, ki vplivajo na vrednost delnic in posledično vašega premoženja. Mladi ste naše največje bogastvo, naš kapital za prihodnost! In če kdo, potem mi borzniki razumemo, kako s kapitalom preudarno ravnati. Želimo vam veliko zabave ob igranju, predvsem pa obilo spoznanj, ki jih s pridom uporabite tudi v realnem življenju.

Beri več >>

Partnerji

Petrol, d. d.

Igor Stebernak, član uprave in CFO Petrol, d. d.

»Družabna igra z imenom BORZA SLOVENIJA, ki je nastala na pobudo in pod okriljem Ljubljanske borze, na zabaven način približuje fi nančno pismenost tako otrokom kot starim staršem. Igra nudi najlepši način osvajanja znanja, skozi zabavo in smeh pa tudi tekmo na zdrav način povečuje napetost v druženju vsehgeneracij, na mehek način prinaša spoznavanje in osvajanjefi nančno-borznih mehanizmov. Kot podpornik projekta na ta način v fi nančnem opismenjevanju družbe večamo tudi razumevanje lastništva in upravljanja premoženja vlagateljev.«

Triglav, d. d.

Uroš Ivanc, član uprave in CFO Zavarovalnice Triglav, d. d.

»V Skupini Triglav se ukvarjamo z zavarovalništvom in upravljanjem premoženja naših strank, hkrati smo borzna družba z delnicami, ki kotirajo na Ljubljanski borzi. Naše okolje delovanja je torej fi nančni svet in ta s svojimi zakonitostmi vpliva na naše stranke in na naše delničarje. Finančna pismenost je pomemben element pri upravljanju premoženja, zato aktivnosti za njen dvig izvajamo sami ter podpiramo projekte naših partnerjev. Naših delničarjev je mnogo in nahajajo se praktično na vseh celinah sveta. Veseli nas, da se jim boste, tokrat prek družabne igre BORZA SLOVENIJA, priključili tudi mladi ter tako pridobili nova znanja o borznem trgovanju in o samem delničarstvu. Ob igranju vam želimo veliko uspeha in zabave.«

Krka, d. d.

Brane Kastelec, direktor Finančnega sektorja Krke, d. d.

»Veseli me, da ste se odločili za igranje igre BORZA SLOVENIJA. Med igro boste spoznali, da se je z upravljanjem denarja dobro seznaniti že zgodaj, saj tako samozavestneje stopimo na samostojno življenjsko pot in bolje poskrbimo za lepšo jesen življenja. Krka sodi med uveljavljene družbe na Ljubljanski borzi, ki slovijo po stabilnem poslovanju in lepih izplačilih dividend. Z delnicami Krke se na Ljubljanski borzi tudi največ trguje. Želim vam veliko zabavnih ur, preživetih ob igranju. Verjamem, da boste pridobljeno znanje slej ko prej dobro izkoristili tudi na pravi borzi.«

NLB d.d.

Brane Kastelec, direktor Finančnega sektorja Krke, d. d.

»Veseli me, da ste se odločili za igranje igre BORZA SLOVENIJA. Med igro boste spoznali, da se je z upravljanjem denarja dobro seznaniti že zgodaj, saj tako samozavestneje stopimo na samostojno življenjsko pot in bolje poskrbimo za lepšo jesen življenja. Krka sodi med uveljavljene družbe na Ljubljanski borzi, ki slovijo po stabilnem poslovanju in lepih izplačilih dividend. Z delnicami Krke se na Ljubljanski borzi tudi največ trguje. Želim vam veliko zabavnih ur, preživetih ob igranju. Verjamem, da boste pridobljeno znanje slej ko prej dobro izkoristili tudi na pravi borzi.«

Ilirika, d. d.

»Namizna igra BORZA SLOVENIJA v izvedbi Ljubljanske borze predstavlja zabaven in družaben način spoznavanja fi nančnih osnov. Finančna pismenost je danes odgovornost vsakega posameznika in otroštvo je najboljši čas za začetek učenja o denarju in o vrednostnih papirjih (delnicah, obveznicah, skladih …). V Iliriki, d. d., menimo, da je uporaba družabnih iger za poučevaje temeljnih fi nančnih osnov lahko odlična rešitev za prve korake otrok v svet fi nanc in vrednostnih papirjev.«

Igor Štemberger, predsednik uprave Ilirike, d. d.

BKS Bank AG

»BKS Bank je zanesljiva partnerica gospodarstev v šestih evropskih državah. V Sloveniji smo aktivni od leta 1998, kjer s paleto svojih fi nančnih in varčevalnih proizvodov stranke spremljamo v vseh fazah poslovanja in v vseh državah, kjer smo prisotni. Vemo, da je uspeh gospodarstva močno odvisen od stopnje fi nančne pismenosti državljanov, zato kot odgovorno delujoča banka z velikim veseljem sodelujemo v projektu #FinancnaPismenost. Finančno opismenjevanje mladih odlično dopolnjuje našo trajnostno poslovno strategijo.«

Alexander Novak, član uprave BKS Bank AG

KDD, d. d.

»KDD, d. d., vzdržuje status ugledne institucije na trgu vrednostnih papirjev in zagotavlja integriteto trga vrednostnih papirjev s kakovostnimi in raznovrstnimi storitvami ter učinkovito tehnično in operativno podporo sistemskim članom KDD in izdajateljem vrednostnih papirjev. Razveselili smo se projekta Ljubljanske borze glede fi nančnega opismenjevanja mladih in podpiramo izdajo družabne igre BORZA SLOVENIJA, ki spodbuja mlade, da na zabaven način spoznajo delovanje fi nančnih in kapitalskih trgov in se navdušijo za vlaganje v kakovostne vrednostne papirje.«

Davor Pavić, član uprave KDD, d. d.

Novice

Nova igra Borza Slovenija

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam varius purus nec lobortis vulputate.

Igro Borza Slovenija igra preko 500 otrok!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam varius purus nec lobortis vulputate.

Pravila igre Borza Slovenija

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam varius purus nec lobortis vulputate.

Naroči izvod igre BORZA SLOVENIJA

Zabavna, napeta in poučna igra trgovanja z delnicami. Vse o borznem trgovanju (borzno izrazoslovje A-Z). Veseli nas, da se je igra BORZA SLOVENIJA znašla v pravih rokah! Z igranjem boste najmlajši, pa tudi starejši, vstopili v svet borznega trgovanja na sila zabaven in hkrati poučen način. V Sloveniji je fi nančnega znanja v družbi premalo. Ne zgolj na področju borznega trgovanja, na splošno se Slovenci premalo načrtno lotevamo osebnih fi nanc, varčevanja za pozno jesen in zasledovanja lepšega življenja, ko bomo odvisni le od svojih preteklih prihrankov

Prijavi se na e-Novice

Ne preglejte zanimivih dogodkov / objav / novic na temo #FinancnaPismenost. V Sloveniji je finančnega znanja v družbi premalo. Bodite obveščeni!

Iz medijev

#FinančnaPismenost

Projekt podpirajo