Ljubljanska borza je v 17. decembra 2019 v hotelu InterContinental v Ljubljani organizirala slavnostni dogodek ob 30. letnici njenega delovanja.

Dogodka so se kot častni gostje udeležili pomembni akterji slovenskega gospodarstva po posameznih obdobij, ki so predstavili najpomembnejše mejnike borze, trga kapitala in nenazadnje širšega gospodarskega okolja, ki je krojil tudi dogajanje na slovenskem kapitalskem trgu. Dogodek so popestrili odseki iz dokumentarnega filma ob 30. obletnici Ljubljanske borze (ki je nastal v koprodukciji z Dobre zgodbe in RTV

Med drugimi so se nam pridružili vsi predsedniki uprav Ljubljanske borze,
mag. Boštjan Vasle, guverner Banke Slovenije,
mag. Mitja Gaspari, bivši guverner Banke Slovenije ter bivši finančni minister,
gospod Anton Rop, bivši finančni minister in predsednik vlade,
dr. Dušan Mramor, bivši finančni minister,
dr. France Križanič, bivši finančni minister,
dr. France Arhar, bivši guverner Banke Slovenije,
dr. Marko Kranjec, bivši guverner Banke Slovenije,
gospod Boris Tomaž Šnuderl, predsednik uprave KDD,
mag. Miloš Čas, direktor Agencije za trg vrednostnih papirjev.

Na dogodku je bila v sklopu sedanjih in prihodnjih projektov finančnega opismenjevanja borze predstavljena tudi igra Borza Slovenije.